Hem

Orstadius

 

 

Clara har flyttat till Uppsala och började i augusti sin treåriga universitetsutbildning i Freds- och utvecklingskunskap.

Aestan njuter av sin pensionärstillvaro från Eriksons Bokhandel i Präntaren med olika uppdrag. Nu har han just gått av som president i Strängnäs Rotaryklubb, är ledamot av kommunfullmäktige samt styrelseledamot i kommunens fastighetsbolag

Aestan enjoys retirement but tries to keep in touch with society by engaging in local politics and otheractivities in local societies.

Clara has moved to Uppsala to embark on studies in Peace and Development at Uppsala University.,

Senaste nytt / Latest News

 

 

 

 

 

 

Annas verksamhet kan du läsa om på http://www.saflundsord.se/

 

-oOo-

Anna has just got her latest translation from french published. It is Horisonten by Patrick Modiano, 2014 Nobel Prize Winnner.

 

She is busy doing translating and editorial jobs for a number of publishing companies. Anna´´s professioal homepage is http://www.saflundsord.se/

Clara blir student juni 2013

 

 

 

 

Annas senaste översättning är ännu en bok av nobelpristagaren Patrick Modiano, Horisonten. Läs mer om den här http://elisabethgrate.se/horisonten

 

 

 

Från den 1 oktober sprider vi ut oss över landet. Clara flyttar till Uppsala och börjar läsa där. Johannes bor sedan tre år i Göteborg. Anna flyttar till Stockholm och Aestan stannar kvar i Strängnäs.

Johannes läser sitt fjärde år av fem på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Affärsverksamheten med färgade smyckestenar hålls också levande, se vidare hemsidan för Ädelstensgruppen, http://adelstensgruppen.se/

Johannes is doing his fourth year out of five at the technical university of Chalmers in Gothenburg. When possible he also runs his business in selling coloured gem stones, see more about this on http://adelstensgruppen.se/

 

Anna

Aestan

Johannes

Clara

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

orstadius.com © 2015 • Uppdaterad 25 augusti 2015 • Aestan Orstadius